Our Blog

All the latest news from Madagasikara Voakajy, the Malagasy biodiversity organisation dedicated to the conservation of endemic vertebrates and their habitats in Madagascar.

 The Lake Tseny wetland, in Port-Bergé District, Sofia Region, northwestern of Madagascar extending to 641ha is a site of importance for fisheries resources.

 

 Arahabaina tratry ny taona 2022 !

Ny Ekipa ny Madagasikara Voakajy dia mirary taom-pahombiazana sy feno fahasalamana ho antsika rehetra. Hotohizantsika hatrany ny fiarovana ny zava-manan’aina mampiavaka an’i Madagasikara. Mirary fety sambatra.